Neringa Bingelienė

Sociologijos magistrė, skyriaus vyriausioji specialistė.

neringa.bingeliene@mf.vu.lt

Comments are closed.