Vilniui – sifilio rykštė

Ligonis susitinka ir bendrauja tik su jį gydančiu gydytoju, kuris vienintelis žino apie jo ligą. Pacientui pageidaujant, visuomet išsaugomas anonimiškumas. Tačiau savo lytinius partnerius jis taip pat turi informuoti pats – tai paliekama jo sąžinei.

more

This entry was posted in Doctor-patient relationship.

Comments are closed.