Dr. Eimantas Peičius

Doctor of Public Health Sciences, Lecturer of Medical Ethics.

eimpei@gmail.com


Publications:


Publications from the ISI Web of Sciences database

 • Dranseika V., Gefenas E., Čekanauskaitė A., Hug K., Mezinska S., Peičius E., Silis V., Soosaar A., Strosberg M., Twenty years of human research ethics committees in the Baltic states, Developing world bioethics, Malden: Wiley-Blackwell Publishing, Vol. 10, Issue 3, 2010; ISSN 1471-8847.
 • Gefenas E., Dranseika V., Čekanauskaitė A., Hug K., Mezinska S., Peičius E., Silis V., Soosaar A., Strosberg M. “Non-equivalent Stringency of Ethical Review in the Baltic States: A Sign of a Systematic Problem in Europe?” Journal of Medical Ethics, 36, 2010; p. 435-439.


Publications approved by The Research Council of Lithuania

 • Peičius E., Gefenas E., Patient participation in health care and medical decision-making: a conceptual review, Engineering economics, Kaunas: Technologija, no. 4(39), 2004; p. 84-89, ISSN 1392-2785.


Other publications

 • Liubarskiene Z., Peicius E. et all. Medicinos etika. Mokomoji knyga. KMU leidykla, 2008.
 • Jakušovaitė I., Luneckaitė Ž., Peičius E., Urbonas G., Filosofija. Mokomoji knyga. Filososfijos ir socialinių mokslų katedra. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla, 2007; 147 p. ISBN 9789955150862.
 • Kaminskas R., Peičius E., The Development of Medical Sociology in the Post-soviet Society: The Case of Lithuania, Central European journal of public health, vol. 15, no. 2, 2007; p. 74-78. ISSN 1210-7778.
 • Toliušienė J., Peičius E., Changes in nursing ethics education in Lithuania, Nursing Ethics: An International Journal for Health Care Professionals. vol. 14, no. 6, 2007; p. 753-757, ISSN 0969-7330.
 • Kaminskas R., Peičius E., Telemedicinos vaidmuo tinklinėje visuomenėje: galimybės, perspektyvos ir etinės problemos, Sveikatos mokslai. Vilnius: UAB žurnalas “Sveikata”, t. 16, Nr. 1, 2006; p. 89-93, ISSN 1392-6373.
 • Peičius E., Liubarskienė Z., Medicininės informacijos poreikis ir jo tenkinimas pirminėse sveikatos įstaigose, Lietuvos gyventojų požiūriu, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, t. 10, Nr. 4, 2006; p. 250-254, ISSN 1392-3218.
 • Kaminskas R., Peičius E., Gydytojo–paciento santykių sociologiniai ir etiniai aspektai“, Filosofija. Sociologija: Lietuvos mokslų akademija, Nr. 4, 2005; p. 62-69, ISSN 0235-7186.
 • Grabauskas V., Peičius E., Kaminskas R., The patient role in decision-making in Lithuanian health care, Medicina, t. 40, Nr. 11, 2004; p. 1109-1116, ISSN 1010-660X.
 • Peičius E., Kaminskas R., Novelskaitė A., Kauno miesto pacientų dalyvavimas priimant sprendimus pirminės sveikatos priežiūros grandyje: bandomojo tyrimo rezultatai, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Kaunas: Vitae Litera, t. 8, Nr. 3, 2004; p. 169-173, ISSN 1392-3218.
 • Jakušovaitė I., Peičius E., Sveikatos priežiūros vertybių kaita ir organizacinė etika, Visuomenės sveikata, Vilnius: Higienos institutas, Nr. 4(23), 2003; p. 18-22, ISSN 1392-2696.
 • Peičius E., Žmogaus orumo koncepcija kaip autonomijos reikalavimas [elektroninis išteklius], Humanistica [elektroninis išteklius], Kaunas: Technologija, Nr. 1, 2002. ISSN 1392-5628. [http://www.filosofija.ktu.lt/humanistica].
 • Peičius E., Etikos vaidmuo vertinant biomedicininių technologijų raidą, (Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika: [straipsnių rinkinys], Vilnius: Aidai, 2002; p. 52-61, ISBN 9955445378.

Comments are closed.