Mokslinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla

Rengiama ir publikuojama medžiaga iš Lietuvos medicinos istorijos, medicinos periodikos, dalyvaujama respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose medicinos istorijos temomis.

Rengiamos ekskursijos moksleiviams, studentams ir pavieniams asmenims. Vedamos Lietuvos medicinos istorijos, etikos paskaitos bei seminarai.

Straipsniai spaudoje

Renginiai

2010-06-19 „Tebūnie naktis“. Ekskursijos: vaizdingai pristatoma patologijos ekspozicija, chirurginių instrumentų kolekcija, VU Medicinos fakulteto istorija, dabarties aktualijos.

Comments are closed.