Library

Naujausi A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z

       
Pavadinimas: VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJA 1579 – 1994
Autoriai:
Metai:
ISBN: 9986-09-047-4
Brūkšninis kodas:
Ieškoti VUB kataloge
Anotacija: Ši Vilniaus universiteto istorija, skirta jo 415 metų sukakčiai ir suglausta į vieną knygą, yra pirmas
bandymas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, peržvelgti Vilniaus universiteto istoriją nuo jos
pradžios iki šių dienų. Taigi šalia kitų Lietuvoje ir svetur išleistų Vilniaus universiteto istorijų gula dar
viena, naujausia, ne tik papildanti paskutinę, tritomę, išleistą 1976 – 1979 metais universiteto 400
metų jubiliejaus proga, bet ir galbūt pradedant su ja dialogą.

Žodis skaitytojui 5VILNIAUS UNIVERSITETAS:
POLITINĖS IR ISTORIOGRAFINĖS KOLIZIJOS (vietoj įvado)
Doc. A. Bumblauskas 7I. UNIVERSITETO ĮKŪRIMAS
Prof. E. Gudavičius 17
UNIVERSITETO IÅ TAKOS 17


Mokyklų atsiradimas Lietuvoje 17


Žinių ir mokymo lygis 18
Viduriniojo mokslo susiklostymas 29
Vilniaus jėzuitų kolegija 32
VILNIAUS AKADEMIJOS ĮSTEIGIMAS 37II. ACADEMIA ET UNIVERSITAS VILNENSIS (1579 – 1773) 41
ANKSTYVOJI UNIVERSITETO RAIDA
Prof. E. Gudavičius 41


Akademijos struktūra ir mokymo organizavimas 41
Mokslo pobūdis ir lygis 45
SENOJO UNIVERSITETO SUKLESTĖJIMAS (1600 – 1655)
Prof. A. Å idlauskas 52


Universiteto administracinis valdymas 52
Mokslo laipsniai 56
Rektoriai ir profesoriai 62
Universiteto studentai 65
Filologijos dalykai Vilniaus universitete 70
Lituanistika Vilniaus universitete 74
Universiteto administracinis valdymas 52
Lietuvos istorija universitete 79
Filosofija Vilniaus akademijoje 82
Teologijos dalykai akademijoje 86
TeisÄ—s fakulteto organizavimas 91
Universiteto bilioteka ir spaustuvÄ— 93
UNIVERSITETO NUOSMUKIS IR BANDYMAI PERSITVARKYTI
(1655 – 1773) 96


Nuosmukio priežastys 96
Kelias į pertvarkymus. Filosofija ir gamtos mokslai universitete 97
Istorijos dėstymo pradžia universitete. Lituanistika 100III. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VYRIAUSIOJI MOKYKLA (1773 – 1803)
Prof. A. Å idlauskas 103
EDUKACINÄ– KOMISIJA 103


Komisijos įkūrimas 103
Komisijos nariai 104
Komisijos veikla 106
UNIVERSITETO REFORMOS 108


Esminiai pertvarkymai 108
Vilniaus universiteto iškilimas 111
Kiti universiteto pertvarkymai 113
NAUJOS TENDENCIJOS LIETUVOS MOKSLE 117


Matematika ir astronomija 117
Gamtos mokslai 118
Medicina 119
TeisÄ— 121
Istorija 122
Filologija 123


Filosofija 123
Architektūra ir dailė 124
Biblioteka ir spaustuvÄ— 125IV. IMPERATORIŠKASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS (1803 – 1832)
Prof. M.Jučas 127
MOKLAS IR MOKYMAS 127


Bendroji raida 127
Fizikos ir matematikos skyrius 129
Medicinos skyrius 136
Moralės ir politinių mokslų skyrius 139
Literatūros ir meno skyrius 145
Lituanistika 148
Mokymo proceso tobulinimas 150
Pasiruošimas profesūrai užsienio universitetuose 150
Mokslo laipsniai 153
Mokslo kabinetai 155
ADMINISTRACINIAI PAKITIMAI 157


Universiteto valdymas 157
Bandymai pertvarkyti universiteto valdymÄ… 158
1828 m. universiteto nuostatų projektas
Universiteto uždarymas 161
UNIVERSITETO ŪKIS 164


Universiteto finansai 164
Universiteto pastatai 167V. VILNIAUS UNIVERSITETO PALIKIMAS IR ATKŪRIMO PROJEKTAI
Dr. A. Kulakauskas 169
VILNIAUS MEDICINOS-CHIRURGIJOS AKADEMIJA 169


Įkūrimas, struktūra, dėstomieji dalykai 169
Profesoriai 172
Studentai ir studijų tvarka 174
Akademijos uždarymas 174
VILNIAUS KATALIKŲ DVASINĖ AKADEMIJA 176


UUNIVERSITETINÄ–S TRADICIJOS Å VIESA 178


Astronomijos observatorija 178
Vilniaus medicinos mokslinÄ— draugija 179
Kitos buvusio universiteto patalpose veikusios įstaigos 180
Svarbesni Lietuvos kultūrai buvusių Vilniaus aukštųjų mokyklų profesorių
ir auklėtinių darbai 180
VILNIAUS UNIVERSITETO ATKŪRIMO SUMANYMAI 182


Vilniaus universiteto atkūrimo sumanymai iki 1863 m. 182
Aukštosios mokyklos kūrimo sumanymai rusifikatorių planuose 183
Aukštosios mokyklos atkūrimo Vilniuje klausimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 183VI. VILNIAUS UNIVERSITETO ATKŪRIMAS IR DU JO RAIDOS KELIAI (1918 – 1940) 187
UNIVERSITETO ATKŪRIMAS (1918 – 1919)
Doc. S.Jeglevičius 187


Pirmasis bandymas atkurti universitetÄ… 187
Sumanymai įkurti lenkiškąjį universitetą 190
Darbo universiteto įkūrimo deklaravimas 192
Lenkiškojo universiteto įkūrimas 194
LENKIŠKASIS STEPONO BATORO UNIVERSITETAS VILNIUJE (1919 – 1939) 200


Universiteto atidarymas ir pirmieji žingsniai 200
Lietuvių kalbos katedros klausimas 203
Profesoriai ir studentai 205
Mokslo tyrimo darbas 214
Biblioteka 220
LIETUVOS (VYTAUTO DIDŽIOJO) UNIVERSITETAS KAUNE
Dr. S. Kaubrys 223


Aukštieji kursai Kaune 223
Lietuvos universiteto įkūrimas Kaune 1922 m. 224
Lietuvos universiteto reforma 1922 – 1940 m. 226
Universiteto materialinÄ— mokslo ir mokymo bazÄ— 228
Universiteto klausytojai ir studijos 229
Mokslo tiriamasis darbas universitete 1922 – 1940 m. 231
LIETUVISKO UNIVERSITETO FORMAVIMAS VILNIUJE
Doc. S. Jegelevičius 235


1939 m. Lenkijos tragedija ir Vilniaus universitetas 235
Lietuviškojo universiteto kūrimo Vilniuje paruošiamieji darbai 237
Lietuviškojo universiteto formavimo Vilniuje pradžia 238
Lietuviškojo Vilniaus universiteto restitucija 243VII. NEGANDŲ LAIKOTARPIS (1940 – 1944)Doc. S. Jeglevičius 247
UNIVERSITETO SOVIETIZACIJOS PRADŽIA 247


Pirmieji pertvarkymai 247
Universiteto veikla sovietizacijos aplinkoje 250
VOKIEČIŲ OKUPACIJA 257


Karo pradžia ir nauji pertvarkymai 257
Universiteto veikla ir jos suvaržymai 258
Studijos pogrindyje 262VIII. VILNIAUS UNIVERSITETAS 1944 – 1990 METAIS
Prof. V.B. PÅ¡ibilskis 265
VILNIAUS VALSTYBINIS UNIVERSITETAS (1944 – 1955) 265


Karo ir hitlerinės okupacijos nuostoliai. Universiteto atkūrimas 265
Struktūra, materialinė bazė 268
Vadovavimas universitetui 269
Personalas dvasinio ir fizinio teroro salygomis 271
Mokslo tiriamojo darbo pradžia ir jo ideologizavimas 278
Studentų kontingentas ir jų nuotaikos 280
Mokymas ir auklÄ—jimas 284
VILNIAUS VALSTYBINIS VINCO KAPSUKO UNIVERSITETAS (1955 – 1990) 286


Struktūra ir materialinės bazės raida 286
Akademinio atsinaujinimo pradžia 289
AntinacionalistinÄ— kampanija 291
Žlugusių vilčių metai 296
Universiteto mokslas: laimÄ—jimai ir praradimai 301
Akademinis jaunimas: priÄ—mimas, mokymas, idÄ—jinis niveliavimas 309IX. VILNIAUS UNIVERSITETAS KELYJE Ä® EUROPÄ„:VIZIJA IR TIKROVÄ–
Prof. R.Pavilionis 319

Comments are closed.