Kas stato barjerus tarp mediko ir sergančiojo?

Anot filosofo Krescencijaus Stoškaus, humanistinė medicina žino, koks svarbus mediko lūpose yra žodis, galintis ir prikelti, ir sužlugdyti, tačiau dabar šioje srityje toną duoda ciniškas pragmatizmas. Diagnozavimas artėja prie paprastų techninių sprendimų, kuriuos gali atlikti net kompiuteriai.

more

This entry was posted in Doctor-patient relationship.

Comments are closed.