TISS.EU: žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą, saugojimą ir perdavimą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų ir susijusių gairių įvertinimas – įrodymais pagrįsta poveikio analizė


Projekto TISS.EU tikslas yra įvertinti Europos Sąjungoje galiojančius  žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą, saugojimą ir perdavimą tyrimo tikslais reglamentuojančius dokumentus ir šių dokumentų poveikį moksliniams tyrimams valstybėse narėse (bei Šveicarijoje).

Koordinatorius: Medicinos etikos ir istorijos katedra (Giotingeno universitetas, Vokietija)

Projektą finansuoja Europos Komisija

Projekto trukmė: 2008-2011

Projekto svetainė: http://www.tisseu.uni-hannover.de

Comments are closed.