Odontologija

Dėstomo dalyko pavadinimas:
Etika

Dėstytojas:
Lekt. dr. Asta Čekanauskaitė

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Šiuolaikinė medicinos etika arba bioetika – tai tik prieš du tris dešimtmečius atsiradusi disciplina. Bioetikos atsiradimo būtinybę lėmė ypač prieštaringas ir spartus šiuolaikinės medicininės technologijos vystymasis, taip pat besikeičianti pacientų teisių samprata. Antrojoje XX a. pusėje iškilusios beprecedentinės etinės dilemos, susijusios, pavyzdžiui, su dirbtiniu apvaisinimu, žmogaus klonavimu ar organų transplantacija privertė performuluoti tradicinę (hipokratinę) medicinos etikos sampratą, papildyti ją šiuolaikinės visuomenės vertybes atitinkančiais etikos principais, aiškiai apibrėžti, kada prasideda ir baigiasi žmogaus gyvenimas.

Dėstomame kurse išskiriamos šios aštriausių medicinos etikos problemų grupės:

1. medikų ir pacientų tarpusavio santykių etiniai aspektai: paternalizmas, asmens autonomija, konfidencialumas;
2. žmogaus gyvybės baigties klausimai, iškylantys apibrėžiant ir diagnozuojant mirtį;
3.  žmogaus gyvybės pradžios kolizijos, susijusios su dirbtiniu apvaisinimu, klonavimu, prenataline diagnostika ir kt.;
4.  biomedicininiai tyrinėjimai su sveikaisiais ir pacientais;
5.  teisingo nepakankamų resursų skirstymo klausimai, atrenkant pacientus ypač brangioms medicinos procedūroms ar svarstant sveikatos priežiūros prioritetus.

Išklausę kursą studentai turi:

  • Žinoti pagrindines medicinos etikos sąvokas, principus ir teorijas, gebėti juos pritaikyti praktiniam etinių dilemų sprendimui;
  • Žinoti svarbiausių nacionalinių bei tarptautinių medicinos (odontologijos) etikos kodeksų ir kitų medicinos (odontologijos) etinius aspektus reglamentuojančių norminių dokumentų nuostatas, gebėti jų pagalba kritiškai vertinti probleminius medicinos (odontologijos) etikos atvejus;
  • Gebėti analizuoti ir vertinti etines problemas, atvejus šiandieninių sveikatos aktualijų kontekste.

Pagrindinės literatūros sąrašas:

  1. Bioetika Europoje, Bousingen D. D., Rogers A., Vilnius: Kultūra, 2001;
  2. Medicinos filosofija, Wulff H, S. A. Pedersen, R. Rosenberg, Vilnius: Charibdė, 2001;
  3. Padorus pasiūlymas, Evans D., Evans M. , Vilnius: Charibdė, 1999;
  4. Medicinos etika, H. A. M. J. ten Have, R. H. J. ter Meulen, E. van Leeuwen, Vilnius: Charibdė, 2003;
  5. Hipokrato etika: tradicija ir dabartis, E. Gefenas, Ethos, Vilnius, 1993.

Comments are closed.