Medicinos istorija

Dėstytojai:
Dr. Aistis Žalnora
Doc. dr. Almantas Bagdonavičius
Asist. Irma Kušeliauskaitė

Medicinos istorijos kursas dėstomas Medicinos fakulteto I kurso studentams.

Medicinos specialybės studentams dėstomi medicinos humanitariniai pagrindai, kuriuos sudaro medicinos filosofija ir medicinos istorija. Odontologijos specialybės studentams dėstoma medicinos ir odontologijos istorija. Visuomenės sveikatos specialybės studentams yra dėstoma medicinos istorija visuomenės sveikatos įvado kurse. Slaugos specialybės studentams dėstoma slaugos istorija ir etika. Kineziterapijos ir ergoterapijos specialybių studentams medicinos istorija dėstoma filosofijos įvado kurse.

Kurso tikslas:

Padėti studentams įgyti gebėjimų vertinti medicinos įvykius mokslo istorijos raidos kontekste.

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Medicinos istorijos tyrimo objektas, šaltiniai, vystymasis visuomenės raidos formacijų kaitoje: ikicivilizacinėse visuomenėse, Rytų civilizacijose – Mesopotamijos, Egipto, Indijos, Kinijos. Feodalizmo epochos medicina: Vakarų Europos valstybėse ir Lietuvoje. Medicinos raida Arabų kalifate. Atskirų mokslo sričių vystymosi istorija. Nauji diagnostikos metodai – perkusija, auskultacija. Medicinos mokslo vystymasis XVIII-XX a.

Seminarų metu nagrinėjamas medicinos vystymasis Lietuvoje: pirmykštės bendruomenės periode, feodalizmo periode: barzdaskučių-chirurgų, pirtininkų, pirmųjų diplomuotų daktarų, tarp jų P.Skorinos, veikla. Pirmosios špitolės, vaistinių atsiradimas ir vystymasis. Vaistininkų paruošimas. Ligoninių kūrimasis, sanitarinė būklė viduramžiais ir kapitalizmo periode: epidemijos ir priešepideminės priemonės. Sanitarinės medicinos administracijos kūrimasis. Vilniaus universiteto ir Medicinos fakulteto istorija. Higienos mokslo vystymasis Medicinos fakultete. Vilniaus Medicinos draugijos veikla. Sveikatos apsaugos vystymasis Lietuvos Respublikoje ir sovietinėje Lietuvoje.

Pagrindinės literatūros sąrašas:

  1. Bumblauskas A., Jegelevičius S., Juodka B., Jakubčionis A. … [et al.].  Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai : kolektyvinė monografija. – Vilnius, 2009.
  2. Porter R. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present. – London: Fontana Press, 1999.

Papildomos literatūros sąrašas:

  1. Magner L. N. A History of Medicine. – Taylor & Francis, 2005.
  2. Meškauskas J. Lietuvos medicinos istorija. – Čikaga, 1987.
  3. Miežutavičiūtė V. Vilniaus medicinos draugija ir jos kova su infekcinėmis ligomis (1805-1939). Vilnius, 2001.
  4. Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir filosofijos skyriaus veikla 1922 – 1939 metais. Sveikatos mokslai, 2013, t. 23, nr. 2, p. 151 – 154.
  5. Vilniaus medicinos istorijos almanachas. Vilnius, 1997.
  6. Vilniaus medicinos istorijos almanachas (2 tomas). Vilnius, 2006.
  7. Kompendiumas medicinos istorijos kursui.
  8. Anatomijos mokslas Stepono Batoro universitete.

Comments are closed.