Kineziterapija

Dėstomo dalyko pavadinimas:
Medicinos etika

Dėstytojai:
Asist. Jūratė Lekstutienė

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Šiuolaikinė medicinos etika arba bioetika – tai tik prieš du tris dešimtmečius atsiradusi disciplina. Bioetikos atsiradimo būtinybę lėmė ypač prieštaringas ir spartus šiuolaikinės medicininės technologijos vystymasis, taip pat besikeičianti pacientų teisių samprata. Antrojoje XX a. pusėje iškilusios beprecedentinės etinės dilemos, susijusios, pavyzdžiui, su dirbtiniu apvaisinimu, žmogaus klonavimu ar organų transplantacija privertė performuluoti tradicinę (hipokratinę) medicinos etikos sampratą, papildyti ją šiuolaikinės visuomenės vertybes atitinkančiais etikos principais, aiškiai apibrėžti, kada prasideda ir baigiasi žmogaus gyvenimas. Dėstomame kurse išskiriamos šios aštriausių medicinos etikos problemų grupės:
1) medikų ir pacientų tarpusavio santykių etiniai aspektai: paternalizmas, asmens autonomija, konfidencialumas;
2) žmogaus gyvybės baigties klausimai, iškylantys apibrėžiant ir diagnozuojant mirtį;
3) žmogaus gyvybės pradžios kolizijos, susijusios su dirbtiniu apvaisinimu, klonavimu, prenataline diagnostika ir kt.;
4) biomedicininiai tyrinėjimai su sveikaisiais ir pacientais;
5) teisingo nepakankamų resursų skirstymo klausimai, atrenkant pacientus ypač brangioms medicinos procedūroms ar svarstant sveikatos priežiūros prioritetus.

Išklausę kursą studentai turi:

 • žinoti pagrindines medicinos etikos ir filosofijos sąvokas bei teorijas, ir gebėti jas pritaikyti praktiniam etinių dilemų sprendimui;
 • žinoti pamatinius medicinos etikos principus, būti susipažinus su etine asmens ir visuomenės sveikatos problematika;
 • žinoti pagrindinius nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, konvencijas, deklaracijas, susijusius su medicinos etikos problematika, bei gebėti šių dokumentų pagalba kritiškai vertinti probleminius medicinos etikos atvejus;
 • gebėti savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinės sveikatos priežiūros etines dilemas atvejus moraliniu ir teisiniu aspektu.

Privaloma literatūra:

 1. Bioetika Europoje, Bousingen D. D., Rogers A., Vilnius: Kultūra, 2001.
 2. Medicinos filosofija, Wulff H, S. A. Pedersen, R. Rosenberg, Vilnius: Charibdė, 2001.
 3. Padorus pasiūlymas, Evans D., Evans M. , Vilnius: Charibdė, 1999.
 4. Medicinos etika, H. A. M. J. ten Have, R. H. J. ter Meulen, E. van Leeuwen, Vilnius: Charibdė, 2003.
 5. Hipokrato etika: tradicija ir dabartis, E. Gefenas, Ethos, Vilnius, 1993.

Rekomenduojama literatūra:

1. Encyclopedia of Bioethics, Reich W.I. (ed.), New York: Macmillan, 1995.
2. T. Beauchamp, J. Childres „Principles of Biomedical Ethics“, Oxford

Etikos kodeksai:

 1. Code of Ethics for the Physical Therapist
 2. Le Code de Deontologie des Masseurs Kinesitherapeutes
 3. Il codice deontologico dei FisioterapistiComments are closed.