Apie

Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m. kaip Medicinos istorijos ir etikos skyrius. 2018 m. reorganizuotas į Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centrą.

Pagrindinis centro tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

 1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų Medicinos fakulteto specialybių studentams.
 2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
 4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Centro patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.

Centro aktualijos:

 • Spalio 17 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo Europos mokslo ir naujų technologijų grupės tarptautiniame susitikime, skirtam bioetikai ir mokslo ir naujųjų technologijų etikai , ir moderavo diskusiją „Genomo redagavimo etika“.
 • Rugsėjo 19–21 d. 29-ojoje Baltijos mokslo istorijos konferencijoje, skirtoje 440-osioms Vilniaus universiteto įkūrimo metinėms, pranešimus skaitė Centro darbuotojai Monika Ramonaitė („The Beginnings of Medical Education at the University of Vilnius: Vision and Challenges of the Commission of National Education“), dr. Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė („Solidism Doctrine and the Perception of Nervous System Diseases in the First Half of the 19th Century at Vilnius University“) ir dr. Aistis Žalnora („Physical Health and Pronatalism in Jędrzej Śniadecki’s On the Physical Education of Children„). Programą galite rasti čia.
 • Rugpjūčio 7-10 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo Osle (Norvegija) vykusioje 33-joje Europos medicinos ir sveikatos priežiūros filosofijos konferencijoje „Philosophy and Ethics at the Edge of Medicine“ ir skaitė pranešimą „DTC Genetic Testing vs Incidental Findings: Pros and Cons“. Konferencijos programą rasite čia.
 • Birželio 11-12 d. dr. Aistė Bartkienė dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių medicinos filosofijos tinklo konferencijoje „Issues in Bioethics and Philosophy of Medicine“, vykusioje Tartu (Estija), ir skaitė pranešimą „Bioethics in medical education: searching for the best model“. Konferencijos programa galima peržiūrėti čia.
 • Gegužės 6-12 d. dr. Aistis Žalnora pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą viešėjo Rijekos universitete (Kroatija), kur Medicinos fakulteto studentams skaitė paskaitą apie ankstyvąją ir tarpukario mediciną Lietuvoje.
 • Balandžio 2 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo Europos Parlamente apvalaus stalo diskusijoje „Science-in-Society Salon“, kurioje vadovavo diskusijai, skirtai augalų ir gyvūnų genomo redagavimo etinėms problemoms. Renginio programą galima rasti čia.
 • Kovo 28 – 29 d. Centro darbuotojai dr. Aistė Bartkienė, dr. Margarita Poškutė ir dr. Aistis Žalnora skaitė pranešimus Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje ,,Scientia et Historia – 2019“. Konferencijos programą rasite čia.

Comments are closed.