Apie

Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m. kaip Medicinos istorijos ir etikos skyrius. 2018 m. reorganizuotas į Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centrą.

Pagrindinis centro tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų Medicinos fakulteto specialybių studentams.
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.

Centro aktualijos:

  • Balandžio 28 d, dr. Margarita Poškutė dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Profesinės etikos laboratorinėje medicinoje aspektai“ ir skaitė pranešimą „Įvadas į bioetiką“.
  • Kovo 25-26 d. Centro dėstytojai dr. Aistė Bartkienė, dr. Daiva Milinkevičiūtė, Monika Ramonaitė ir dr. Aistis Žalnora dalyvavo konferencijoje „Scientia et historia 2021“ ir skaitė pranešimus. Konferencijos programą galite rasti čia.
  • Kovo 11 – gegužės 13 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) darbo grupėje, rengiančioje standartizuojantį įrankį, skirtą įvertinti tyrimų etikos priežiūrą.
  • Sausio 20 ir 22 d. prof. Eugenijus Gefenas, Vygintas Aliukonis, dr. Aistė Bartkienė ir dr. Margarita Poškutė dalyvavo virtualiame  metiniame projekto „INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)” susitikime.

Comments are closed.