Apie


Medicinos istorijos ir etikos skyrius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m.

Pagrindinis skyriaus tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams.
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Skyriaus patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Skyriaus aktualijos:

  • Spalio 16-17 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija “Shaping Ethics in Academia and Society: Practices in the Baltic Sea Region”. Jame pranešimą “Interaction between research ethics and research integrity: overview and analysis of situation in Lithuania and Finland” skaitė Natalija Fiodorova, prof. dr. Eugenijus Gefenas, dr. Asta Čekanauskaitė, Jūratė Lekstutienė, Vilma Lukaševičienė. Čia galite matyti pranešimo santrauką ir konferencijos programą.
  • Rugsėjo 21-22 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo Bydgoščiuje (Lenkija) vykusioje mokslinėje konferencijoje ,,Švara ir nešvarumai: Higiena tarp Pasaulinių karų (1919-1939)” ir skaitė pranešimą ,,Mitybos higiena Vilniuje 1922-1939″. Programą galite matyti čia.
  • Gegužės 22 – 26 dienomis Medicinos istorijos ir etikos skyrius kartu su Clarksono universitetu organizavo Podiplominių studijų programos alumnų vizitus Vilniuje. Programą galite matyti čia.
  • Balandžio 28 d. – birželio 1 d. dr. Aistis Žalnora pagal Erasmus Mundus Medea dėstytojų mobilumo programą Armėnijoje, Jerevano Makhitar Heratsi vardo Medicinos universitete skaitė paskaitų ciklą medicinos istorijos temomis.

Comments are closed.