Apie


Medicinos istorijos ir etikos skyrius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m.

Pagrindinis skyriaus tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams.
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Skyriaus patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Skyriaus aktualijos:

  • Kovo 30 – 31 d.  dr. Margarita Poškutė ir dr. Aistis Žalnora dalyvavo ir skaitė pranešimus Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje “SCIENTIA ET HISTORIA – 2018″. Konferencijos programą galite rasti čia.
  • Gruodžio 7-8 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo tarptautinėje tarpdisciplininėje konferencijoje “The (para)medical discourse – genres, functions, transformations” Vroclave, Lenkijoje ir skaitė pranešimą ,,Kursy ratownictwa sanitarnego w Wilnie w okresie międzywojennym”.
  • Gruodžio 1 d. dr. Asta Čekanauskaitė, dr. Margarita Poškutė, Vilma Lukaševičienė ir Natalija Fiodorova dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Diplomatai už gyvybę: simuliacija ir virtuali realybė medicininei edukacijai ir pacientų saugumui”.
  • Gruodžio 1 d. dr. Aistis Žalnora ir doc. dr. Vitalija Miežutavičiūtė dalyvavo VU Medicinos fakultete vykusioje respublikinė mokslinėje praktinė konferencijoje „Sveikata ir darna kiekvienam“.

Comments are closed.