Apie


Medicinos istorijos ir etikos skyrius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m.

Pagrindinis skyriaus tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

 1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams.
 2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
 4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Skyriaus patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Skyriaus aktualijos:

 • Gruodžio 7-8 d. Aistis Žalnora dalyvavo tarptautinėje tarpdisciplininėje konferencijoje “The (para)medical discourse – genres, functions, transformations” Vroclave, Lenkijoje ir skaitė pranešimą ,,Kursy ratownictwa sanitarnego w Wilnie w okresie międzywojennym”.
 • Gruodžio 1 d. dr. Asta Čekanauskaitė, dr. Margarita Poškutė, Vilma Lukaševičienė ir Natalija Fiodorova dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Diplomatai už gyvybę: simuliacija ir virtuali realybė medicininei edukacijai ir pacientų saugumui”.
 • Gruodžio 1 d. dr. Aistis Žalnora ir doc. dr. Vitalija Miežutavičiūtė dalyvavo VU Medicinos fakultete vykusioje respublikinė mokslinėje praktinė konferencijoje „Sveikata ir darna kiekvienam“.
 • Spalio 16-17 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija “Shaping Ethics in Academia and Society: Practices in the Baltic Sea Region”. Jame pranešimą “Interaction between research ethics and research integrity: overview and analysis of situation in Lithuania and Finland” skaitė Natalija Fiodorova, prof. dr. Eugenijus Gefenas, dr. Asta Čekanauskaitė, Jūratė Lekstutienė, Vilma Lukaševičienė. Čia galite matyti pranešimo santrauką ir konferencijos programą.
 • Spalio 6 d. prof. Eugenijus Gefenas ir Natalija Fiodorova Tiubingene (Vokietija) vykusiame seminare “Nutukimo prevencijos etiniai klausimai: dėmesys Centrinei ir Rytų Europai” (“Ethics of Obesity Prevention: Spotlight on Central and Eastern Europe”) skaitė pranešimą “Lithuanian perspective on ethical challenges of obesity prevention”.  Seminaro programą galite rasti čia.
 • Rugsėjo 21-22 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo Bydgoščiuje (Lenkija) vykusioje mokslinėje konferencijoje ,,Švara ir nešvarumai: Higiena tarp Pasaulinių karų (1919-1939)” ir skaitė pranešimą ,,Mitybos higiena Vilniuje 1922-1939″. Programą galite matyti čia.
 • Rugsėjo 14 d. Natalija Fiodorova dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusioje mokslinėje-praktinėje bioetikos konferencijoje “Organų donorystė: pareiga ar dovana?”.
 • Gegužės 22 – 26 dienomis Medicinos istorijos ir etikos skyrius kartu su Clarksono universitetu organizavo Podiplominių studijų programos alumnų vizitus Vilniuje. Programą galite matyti čia.

Comments are closed.