Apie


Medicinos istorijos ir etikos skyrius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m.

Pagrindinis skyriaus tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

 1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams.
 2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
 4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Skyriaus patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Skyriaus aktualijos:

 • Gegužės 22 – 26 dienomis Medicinos istorijos ir etikos skyrius kartu su Klarksono universitetu organizavo Podiplominių studijų programos alumnų vizitus Vilniuje. Programą galite matyti čia.
 • Balandžio 28 d. – birželio 1 d. dr. Aistis Žalnora pagal Erasmus Mundus Medea dėstytojų mobilumo programą Armėnijoje, Jerevano Makhitar Heratsi vardo Medicinos universitete skaitė paskaitų ciklą medicinos istorijos temomis.
 • Balandžio 26 d. dr. Aistis Žalnora skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete paskaitą “Psichikos higienos ir eugenikos idėjos Tarpukario Lietuvoje”. Ši paskaita yra paskaitų ciklo “Colloquia Historica: Neįgalieji, visuomenė ir medicina Lietuvoje (XVII–XXa.)” dalis. Programą galite rasti čia.
 • Balandžio 12 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Ateities vizija: sveika aplinka vaikams” ir skaitė pranešimą “Mokyklos aplinka ir vaiko sveikata Vilniaus higienistų darbuose 1922 – 1939 m.”.
 • Kovo 30 – 31 d. Eimantas Peičius, Vilius Dranseika ir dr. Margarita Poškutė dalyvavo ir skaitė pranešimus Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje “SCIENTIA ET HISTORIA – 2017″. Konferencijos programą galite rasti čia.
 • Kovo 29 – 31 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo Gioteburge (Švedija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje “History of Occupational and Environmental Health” ir skaitė pranešimą “Occupational hygiene in Vilnius Stephen Batory University in 1922 – 1939″.
 • Kovo 17 d. dr. Aistis Žalnora ir dr. Margarita Poškutė dalyvavo seminare “Darbo grupėse metodai”.
 • 2017 m. vasario 3 d. – kovo 19 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo Nacionalinėje dailės galerijoje vykusioje parodoje “Miesto gamta: pradedant Vilniumi”. Joje pristatytuose meno kūriniuose ir mokslo tyrimuose miestas buvo apmąstomas ne kaip išskirtinai žmogaus kūrinys bet kaip ekosistema, kurioje žmogaus veikla nuolatos sąveikauja su gyvosios ir negyvosios gamtos procesais. Daugiau apie parodą galite paskaityti čia.

Comments are closed.