Apie

Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m. kaip Medicinos istorijos ir etikos skyrius. 2018 m. reorganizuotas į Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centrą.

Pagrindinis centro tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų Medicinos fakulteto specialybių studentams.
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Centro patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.

Centro aktualijos:

  • Spalio 29 d. prof. Eugenijus Gefenas ir Jūratė Lekstutienė dalyvavo seminare “Ethically and socially responsible governance of research biobanks in the Baltic states” ir skaitė pranešimą „Lithuanian biobanking: ethical and legal issues“. Seminaro programą rasite čia.
  • Spalio 16 d. dr. Aistė Bartkienė, ir dr. Margarita Poškutė skaitė pranešimus Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje ,,Scientia et Historia – 2020: asmenybės, idėjos, studijos“. Konferencijos programą rasite čia.
  • Sausio 29 -30 d. Vilniuje įvyko metinis projekto „INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)” susitikimas, kurį organizavo Centro darbuotojai. Susitikimo programą galite rasti čia.
  • Spalio 28-29 d. prof. Eugenijus Gefenas kartu su mokslininke iš Helsinkio universiteto Erika Löfström E. perskaitė pranešimą “ENERI classroom” baigiamajame projekto “European Network of Research Ethics and Research Integrity (ENERI)” susitikime, vykusiame Briuselyje (Belgija).
  • Spalio 17 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo Europos mokslo ir naujų technologijų grupės tarptautiniame susitikime, skirtam bioetikai ir mokslo ir naujųjų technologijų etikai , ir moderavo diskusiją „Genomo redagavimo etika“.

Comments are closed.