Apie


Medicinos istorijos ir etikos skyrius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m.

Pagrindinis skyriaus tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

 1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų medicinos fakulteto specialybių studentams.
 2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
 4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Skyriaus patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Skyrius aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Skyriaus aktualijos:

 • 2017 m. vasario 3 d. – kovo 19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyksta paroda “Miesto gamta: pradedant Vilniumi”, kurioje pristatomi meno kūriniai ir mokslo tyrimai, kuriuose miestas yra apmąstomas ne kaip išskirtinai žmogaus kūrinys bet kaip ekosistema, kurioje žmogaus veikla nuolatos sąveikauja su gyvosios ir negyvosios gamtos procesais. Parodoje dalyvauja dr. Aistis Žalnora. Daugiau apie paskaitą galite paskaityti čia.
 • Prof. dr. Eugenijus Gefenas dalyvavo The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) darbo grupėje, parengusioje Tarptautines etikos gaires atliekant biomedicininius tyrimus su žmonėmis (“International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans”), kurios buvo patvirtintos 2016 m. lapkričio 29 d. Gaires galite rasti čia.
 • 2016 lapkričio 24 d. dr. Aistis Žalnora dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje „Penktieji Andriaus Sniadeckio (1768-1838) skaitymai“.
 • Spalio 8 – 9 dienomis dr. Aistis Žalnora dalyvavo Opinoguroje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Medicinos istorija medicininiuose žurnaluose ir ne tik…“ („Historia medycyny w czasopiśmiennictwie medycznym i nie tylko…“) ir skaitė pranešimą „Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos skyriaus veikla 1922 – 1939 m.“
 • Rugsėjo 27-30 dienomis Jūratė Lekstutienė laimėjo stipendiją dalyvauti 19-oje Europos sveikatos forumo konferencijoje „Demografija ir įvairovė Europoje. Nauji sprendimai sveikatai“ („Demographics and Diversity in Europe. New Solutions for Health“), kuri vyko Bad Hofgasteine (Austrija). Šiame renginyje pristatytas mokslinis plakatas „Ką rodo biobankų sutikimo formų analizė?“ („What should we learn from the analysis of biobank consent documents?“).
 • Rugsėjo 22 – 23 dienomis dr. Aistis Žalnora A. Bydgoščiuje (Lenkija) vykusioje mokslinėje konferencijoje skaitė pranešimą „Vilniaus vandentiekio ir kanalizacijos sistemų raida XVI-XIX a.“.
 • Rugsėjo 14 – 15 d. prof. dr. Eugenijus Gefenas dalyvavo UNESCO Pasaulinėje mokslo žinių ir technologijų etikos komisijos (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) 9 nepaprastojoje sesijoje ir Tarptautinio bioetikos komiteto 23 sesijoje. Jų metu prof. dr. Eugenijus Gefenas davė interviu apie tai, kas yra bioetika. Interviu galite paskaityti čia.
 • Rugpjūčio 31 d. prof. dr. Eugenijus Gefenas skaitė pranešimą JAV Prezidento Bioetikos komisijos viešojoje sesijoje. Programą galite matyti čia.
 • Rugpjūčio 7 – 14 dienomis Medicinos istorijos ir etikos skyrius Vilniuje organizavo podiplominių studijų programos „Tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ (Advanced Certificate Program: E-Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe) įvadinį seminarą.
 • Rugpjūčio 10 d. VU Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje vyko prof. Søreno Holmo (Mančesterio universitetas) viešas seminaras „Why Regulations Fail?“.

Comments are closed.