Apie


Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto padalinys, kuriam vadovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas. Padalinys įkurtas 2002 m. kaip Medicinos istorijos ir etikos skyrius. 2018 m. reorganizuotas į Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centrą.

Pagrindinis centro tikslas – supažindinti būsimuosius sveikatos priežiūros specialistus su humanitariniais medicinos mokslais.

Įgyvendinti tikslą padeda šie uždaviniai:

  1. Medicinos istorijos ir bioetikos mokymo programų bei priemonių rengimas visų Medicinos fakulteto specialybių studentams.
  2. Medicinos istorijos ir bioetikos mokslinių tyrimų inicijavimas bei organizavimas.
  3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.
  4. Domėjimosi bioetika bei medicinos istorija Lietuvoje formavimas ir skatinimas.

Centro patalpose veikia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos muziejus.

Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka 2004 m. rugsėjo 13 d. prie skyriaus įkurtas Regioninis bioetikos informacijos centras remiamas UNESCO.Centro aktualijos:

  • Balandžio 2 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo Europos Parlamente apvalaus stalo diskusijoje “Science-in-Society Salon”, kurioje vadovavo diskusijai, skirtai augalų ir gyvūnų genomo redagavimo etinėms problemoms. Renginio programą galima rasti čia.
  • Kovo 28 – 29 d. Centro darbuotojai dr. Aistė Bartkienė, dr. Margarita Poškutė ir dr. Aistis Žalnora skaitė pranešimus Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje ,,Scientia et Historia – 2019“. Konferencijos programą rasite čia.
  • Gruodžio 19 d. dr. Aistis Žalnora Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėję skaitė pranešimą ,, Psichiatrija Lietuvoje: kai kurie Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės raidos aspektai.
  • Gruodžio 1 d. dr. Aistis Žalnora davė interviu lenkų kalba radijui ,,Polskie Radio dla zagranicy“ apie tarpukario Stepono Batoro universiteto gydytojus-higienistus.

Comments are closed.