Dėstomi kursai

Fakulteto studentams dėstomi medicinos humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai:

 • Bioetika
 • Bioetika ir sveikatos etika
 • Biomedicininių tyrimų etika
 • Etika
 • Medicinos etika
 • Medicinos istorija
 • Medicinos ir odontologijos istorija
 • Medicininės teisės pradmenys
 • Slaugos istorija ir etika
 • Sveikatos teisė
 • Teisės pradmenys
 • Visuomenės sveikatos etika ir teisė
 • Visuomenės sveikatos istorija

Profesorius E. Gefenas 1993 metais pirmą kartą medicinos fakultete pradėjo skaityti šiuolaikinės medicinos etikos kursą medicinos bei pediatrijos specialybių studentams. Palaipsniui medicinos etikos ir bioetikos kursai integruoti į skirtingų specialybių – visuomenės sveikatos, slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos – mokymo programas. Šiuos kursus skaito: prof. dr. E. Gefenas, dr. A. Čekanauskaitė, dr. A. Bartkienė, dr. M. Poškutė, lekt. V. Lukaševičienė, lekt. N. Fiodorova, lekt. J. Lekstutienė.

Sveikatos teisės kursą skaito lekt. dr. G. Andrulionis ir lekt. R. Baranauskienė.

Medicinos istorija yra viena seniausių disciplinų Vilniaus universitete. Pirmą kartą medicinos istorijos kursas pradėtas skaityti XIX a. pradžioje. Medicinos istoriją dėstė tokie žymūs profesoriai kaip A. Abichtas, A. F. Adamovičius bei K. Porcijanka. Nuo 1970 m. iki 2015 m. medicinos istorijos kursą skaitė doc. dr. V. Miežutavičiūtė, o nuo 2009 m. – doc. dr. A. Bagdonavičius, nuo 2015 m. – dr. A. Žalnora.

Comments are closed.