Dr. Asta Čekanauskaitė

Visuomenės sveikatos mokslų daktarė, skyriaus lektorė, medicinos etikos dėstytoja.

asta.cekanauskaite@sam.lt


Publikacijos:


Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 • Gefenas E., Cekanauskaite A., Lekstutiene J., Lukaseviciene V. Application challenges of the new EU Clinical Trials Regulation. European journal of clinical pharmacology, 2017, pp. 1-4. ISSN: 0031-6970 ; DOI: 10.1007/s00228-017-2267-6.
 • Gefenas E., Dranseika V., Serepkaite J., Cekanauskaite A., Caenazzo L., Gordijn B., Pegoraro R., Yuko E. Turning Residual Human Biological Materials into Research Collections: Playing with Consent. Journal of Medical Ethics, published online first 9 March, 2012.
 • Dranseika V., Gefenas E., Čekanauskaitė A., Hug K., Mezinska S., Peičius E., Silis V., Soosaar A., Strosberg M., Twenty years of human research ethics committees in the Baltic states, Developing world bioethics, Malden: Wiley-Blackwell Publishing, Vol. 10, Issue 3, 2010; ISSN 1471-8847.
 • Gefenas E., Dranseika V., Čekanauskaitė A., Hug K., Mezinska S., Peičius E., Silis V., Soosaar A., Strosberg M., Non-equivalent Stringency of Ethical Review in the Baltic States: A Sign of a Systematic Problem in Europe?, Journal of Medical Ethics, 36, 2010; p. 435-439.


Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose duomenų bazėse

 • Čekanauskaitė A., Gefenas E. Gydymo ir mokslinio tyrimo painiavos problema klinikiniuose tyrimuose.Visuomenės sveikata. 2012, nr. 1. p. 11-21.
 • Gefenas E., Cekanauskaite A., Tuzaite E., Dranseika V., Characiejus D. Does the “new philosophy” in predictive, preventive and personalised medicine require new ethics? The EPMA Journal, 2011, vol. 2, no. 2.,  p. 141-147.
 • Čekanauskaitė A., Gefenas E., Informuoto asmens sutikimas: ką turėtų žinoti ir ką iš tiesų žino biomedicininių tyrimų dalyviai?, Visuomenės sveikata, 2010; 4(51), p. 45–52.


Kitos publikacijos

 • Čekanauskaitė A., Gefenas E. Etiniai bendravimo su onkologinėmis ligomis sergančiaisiais aspektai / Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai. Mokslinė mokomoji monografija. Nanionalinis vėžio institutas, 2016. pp. 472-501.
 • Gefenas E., Dranseika V., Cekanauskaite A., Serepkaite J.  Research on Human Biological Materials: What Consent is Needed and When. In: Christian Lenk, Judit Sandor and Bert Gordijn (eds.) Biobanks and Tissue Research. Springer, Series: The international library of ethics, law and technology, 2011, p. 95-110.
 • Ruyter, Knut W., Louk, Kristi, Jorqui, Maria, Kvalheim, Vigdis, Čekanauskaitė, Asta, Townend, David. From research exemption to research norm: recognising an alternative to consent for large scale biobank research. Medical law international. ISSN 0968-5332 2010, vol. 10, no 4. p. 287-314.
 • Gefenas E., Čekanauskaitė A., Veniūtė M., Noreika S., Medicinos etikos raida Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1993-2005 metais. Vilniaus medicinos istorijos almanachas. II, 2006; p. 298-304. ISBN 13920030.
 • Čekanauskaitė A., Asmens teisė į privatumą sveikatos priežiūros kontekste: teisinis reglamentavimas ir praktinės problemos, Paciento teisė į privatumą: praktinės rekomendacijos, Vilnius: Kronta, 2005; p. 6-20.
 • Čekanauskaitė A., Damijonaitytė A., Pacieno teisė į privatumą: dažniausiai iškylantys klausimai, Paciento teisė į privatumą: praktinės rekomendacijos, Vilnius: Kronta, 2005; p. 21-39.
 • Čekanauskaitė A., Gefenas E., Research Ethics Committees in Lithuania, Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries, ed. D. Beyleveld, D. Townend, S. Rouillé-Mirza and J. Wright. Ashgate Publishing Limited, 2005; p. 141–147, ISBN 0 7546 4350 6.
 • Čekanauskaitė A., Gefenas E., The Implementation of Directive 95/46/EC in Relation to Medical Research in Lithuania, Implementation of the Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe, ed. D. Beyleveld, D. Townend, S. Rouillé-Mirza and J. Wright. Ashgate Publishing Limited, 2004; p. 219–228, ISBN 0 7546 2369 6.
 • Gefenas E., Čekanauskaitė A., Tyrimų etikos reglamentavimas Lietuvoje / National Regulations on Ethics and Research in Lithuania, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003; ISBN 92-894-6696-0.
 • Čekanauskaitė A., Ethical Supervision of Biomedical Research in Lithuania, Proceedings of the Conference for Ethical Review Committees in the CIS, Kazachstan: Almata, 2002.
 • Čekanauskaitė A., The Concept of Death and the Practice of Transplantation, Medicine, Health Care and Philosophy, 3(3), 2000; p. 335-336.
 • Čekanauskaitė A., Mirties samprata vakarų visuomenėje ir eutanazijos problema, Problemos, 57, 2000; p. 66-76.
 • Gefenas E., Navickienė V., Čekanauskaitė A., Hospital Ethics Committees in Lithuania: Challenges of the Transition Society, Medicine, Health Care and Philosophy, 3(3), 2000; p. 342.

Comments are closed.