Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas, mokslinė kvalifikacija:

1989 – 1993     Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Filosofijos mokslų daktaro laipsnis, disertacijos tema „Šiuolaikinės medicinos etikos problemos: asmens autonomija ir paternalizmas“.

1977 – 1983     Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (baigtas su pagyrimu)
Medicinos gydytojas

Darbo patirtis:

1995 – dabar   Lietuvos bioetikos komitetas, direktorius.

2015 – dabar   Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos profesorius.

1997 – 2015    Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos docentas.

1993 – 1997    Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos dėstytojas.

1993 – 2005    Kultūros, filosofijos ir meno instituto Etikos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

1989 – 1993    Filosofijos ir sociologijos instituto Etikos skyrius, doktorantas.

1983 – 1989    Vilniaus universiteto ligoninė, gydytojas.

Tarptautinė veikla:

2017 – dabar   Europos mokslo ir naujų technologijų grupės narys (European Group on Ethics in Science and New Technologies), paskirtas Europos komisijos prezidento sprendimu https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm?pg=members

Europos komisijos bendrosios programos 6 (Framework Programme 6 (FP6)), Bendrosios programos 7 (Framework Programme 7 (FP7)) ir Horizon 2020 biomedicininių tyrimų etikos ekspertas.

2015 – 2017   Tarpvyriausybinis UNESCO bioetikos komitetas, pirmininkas.

2013 – 2015    Tarpvyriausybinis UNESCO bioetikos komitetas (IGBC), biuro narys.

2012 – 2018    Europos Tarybos bioetikos komitetas (DH-BIO, anksčiau CDBI), narys.

2011 – 2012     Europos Tarybos bioetikos komitetas (DH-BIO, anksčiau CDBI), pirmininkas.

2007 – 2015    Tarptautinė bioetikos asociacija (IAB), direktorių kolegijos narys.

2005 – dabar   Podiplominių studijų programa „Tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ (vykdančios institucijos: Clarkson University (Schenectady, New York) ir Vilniaus universitetas), koordinatorius.

2002 – 2009    Tarptautinis UNESCO Bioetikos komitetas, narys.

2000 – dabar    Europos medicinos filosofijos draugija (ESPMH), valdybos narys.

2000 – 2011     Europos žiauraus, žeminančio ir šiurkštaus elgesio prevencijos komitetas (CPT), narys.

Comments are closed.