Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas, mokslinė kvalifikacija:

1989 – 1993     Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Filosofijos mokslų daktaro laipsnis, disertacijos tema „Šiuolaikinės medicinos etikos problemos: asmens autonomija ir paternalizmas“.

1977 – 1983     Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (baigtas su pagyrimu)
Medicinos gydytojas

Darbo patirtis:

2015 – dabar   Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos profesorius.

1995 – 2018   Lietuvos bioetikos komitetas, direktorius.

1997 – 2015    Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos docentas.

1993 – 1997    Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicinos etikos dėstytojas.

1993 – 2005    Kultūros, filosofijos ir meno instituto Etikos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

1989 – 1993    Filosofijos ir sociologijos instituto Etikos skyrius, doktorantas.

1983 – 1989    Vilniaus universiteto ligoninė, gydytojas.

Tarptautinė veikla:

2017 – dabar   Europos mokslo ir naujų technologijų grupės narys (European Group on Ethics in Science and New Technologies), paskirtas Europos komisijos prezidento sprendimu https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm?pg=members

Europos komisijos bendrosios programos 6 (Framework Programme 6 (FP6)), Bendrosios programos 7 (Framework Programme 7 (FP7)) ir Horizon 2020 biomedicininių tyrimų etikos ekspertas.

2016 – dabar  Europos tyrimų etikos tinklo (European Network of Research Ethics Committees (EUREC)) viceprezidentas http://www.eurecnet.org/partners/members.html

2015 – 2017   Tarpvyriausybinis UNESCO bioetikos komitetas, pirmininkas.

2013 – 2015    Tarpvyriausybinis UNESCO bioetikos komitetas (IGBC), biuro narys.

2016               Member of the working group of The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), which prepared “International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans” (approved in 2016)

2012 – 2018    Europos Tarybos bioetikos komitetas (DH-BIO, anksčiau CDBI), narys.

2011 – 2012     Europos Tarybos bioetikos komitetas (DH-BIO, anksčiau CDBI), pirmininkas.

2007 – 2015    Tarptautinė bioetikos asociacija (IAB), direktorių kolegijos narys.

2005 – dabar   Podiplominių studijų programa „Tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ (vykdančios institucijos: Clarkson University (Schenectady, New York) ir Vilniaus universitetas), koordinatorius.

2002 – 2009    Tarptautinis UNESCO Bioetikos komitetas, narys.

2000 – dabar    Europos medicinos filosofijos draugija (ESPMH), valdybos narys.

2000 – 2011     Europos žiauraus, žeminančio ir šiurkštaus elgesio prevencijos komitetas (CPT), narys.

Comments are closed.