Dr. Aistis Žalnora

Visuomenės sveikatos mokslų daktaras, medicinos istorijos dėstytojas, skyriaus asistentas, jaunesnysis mokslo darbuotojas.

aistis.zalnora@mf.vu.ltPublikacijos:


Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 • Žalnora A. What Contributions Did Kazimierz Karaffa-Korbutt Make to Occupational Health and Fatigue Prevention in Poland? Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018, V. 60, No. 4, pp. 210-211. ISSN 1076-2752

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose duomenų bazėse

 • Žalnora A. Prof. Stanisław Trzebiński and his Research in Philosophy of Medicine in Vilnius Stephen Bathory University in 1922-1939 . Medycyna Nowożytna. 2017, t. 23, z.  2 , s. 101-113, ISSN 1231-1960
 • Žalnora A. Development of Diatary hygiene in Vilnius in 1922-1939. Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918- 1939). Bydgoszcz, 2017,  s.  287-297, ISBN 978-83-946672-5-2
 • Saklauskaitė E., Žalnora A. Plica polonica fenomenas XVIII–XIX a. Vilniuje. Laboratorinė medicina. 2017, t. 19, Nr. 2 (74), p. 136- 142.
 • Žalnora A. Development of Vilnius plumber and canalization systems in 16th – 19th centuries. Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. 2016, Bydogszcz,  s. 71-80,  ISBN 978-83-943177-4-4
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė. Mental hygiene movement as a (r)evolutionary trend in public health in interwar Kaunas and Vilnius from 1918 to 1939.  Acta Medica Lituanica (Vilnius) 2016,  Vilnius , vol.  23 no. 3,  p.p.  175–179.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. The Development of Public Health in early XX-th Century in Vilnius. Acta Medica Lituanica. 2014, Vilnius, vol. 21, no. 3, p.p. 124-128.
 • Miežutavičiūtė V., Petrovas E., Žalnora A. Atgaivinti istoriniai Vilniaus universiteto ir Joniškėlio ligoninės ryšiai. Laboratorinė medicina. 2013, Vilnius  t. 15, no. 2(58), p. 111-113.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Eugenic dichotomy between ancient and moderm. Czystość i brud. Hygiena w starożytności. 2013, Bydgoszcz, s. 407-421 , ISBN 978-83-231-3117-5
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir filosofijos skyriaus veikla 1922–1939 metais. Sveikatos mokslai (Health Sciences in Eastern Eurpe). 2013, Vilnius,  vol. 23 no. 2, p.p. 151–154.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Michalas Reicheris ir anatomija Vilniuje 1919–1939. Medicinos teorija ir praktika.  2011, Vilnius, t. 17, nr. 1,  p. 132–138.

Skyriai knygose

 • Žalnora A. ,,Niektóre aspekty studiów medycznych i praktyki lekarskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: między wojną a pokojem”. Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939 , 2018, red. B Urbanek, Warszawa, ISBN 978-83-7545-891-6

Skaityti pranešimai

 • Žalnora A. ,,Andriaus Sniadeckio darbai apie fizinį vaikų lavinimą ir jo atminimas“. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija “SCIENTIA ET HISTORIA – 2019″. 2019 kovo 28-29 d., Vilnius.
 • Žalnora A. „Psichiatrija Lietuvoje: kai kurie Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės raidos aspektai“. 2018 gruodžio 19 d., Respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė.
 • Žalnora A. „Niektóre aspekty studiów medycznych i praktyki lekarskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: między wojną a pokojem“ („Kai kurie medicinos studijų ir praktikos aspektai Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakultete: tarp karo ir taikos“). Tarptautinė konferencija ,,Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939”(II Lenkijos Respublikos pasienio gydytojai 1919-1939)“ . 2018 m. lapkričio 30 d., Varšuva, Lenkija.
 • Žalnora A. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Medicininiai ir kultūriniai alkoholio vartojimo aspektai“. 2018 balandžio 5-6 d., Bydgoščius, Lenkijoje.
 • Žalnora A. „Andriaus Sniadeckio mintys apie mokyklinio amžiaus vaikų fizinį lavinimą“. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija “SCIENTIA ET HISTORIA – 2018″. 2018 kovo 30-31 d., Vilnius.
 • Žalnora, A. ,,Kursy ratownictwa sanitarnego w Wilnie w okresie międzywojennym”. Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija “The (para)medical discourse – genres, functions, transformations”. 2017 gruodžio 7-8 d., Vroclavas, Lenkija.
 • Žalnora A. ,,Testament medyczny“. Konferencja naukowa  ,,Drugie Spotkanie Medyków z Historią” , November 4, 2017, Olsztyn, Poland.
 • Žalnora A. Development of Diatary hygiene in Vilnius in1922-1939. International conference ‘‘Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918- 1939)“.  2017  September 21-22,  Bydgoszcz, Poland.
 • Žalnora A. “Occupational hygiene in Vilnius Stephen Batory University in 1922 – 1939″. International conference  “History of Occupational and Environmental Health”. March 29-31,  2017,  Gothenburg, Sweden.
 • Žalnora A. Eugenic debates in Vilnius and Kaunas (1918-1939). Nordic-Baltic Network for Philosophy of Medicine Issues in Bioethics and Philosophy of Medicine. June 6-7,  2016, Vilnius, Lithuania.
 • Žalnora A. Mental hygiene Movement as the (R) Evolutionary Public Health Trend in Interwar Kaunas and Vilnius in a years of 1919-1939. The 3-rd International Conference “Evolutionary medicine: Pre-existing mechanisms and patterns of current health issues. June 14-19, 2016, Vilnius, Lithuania.
 • Žalnora A. Problemy pediatrii w pracach Jędrzeja Śniadeckiego (Pediatrijos klausimai A. Sniadeckio darbuose). Tarptautinis krašto pažinimo suvažiavimas, skirtas A. Sniadeckio gimimo dienai paminėti. Nowember 28,  2015,  Kolczun, Belarus.
 • Žalnora A. Antropometric studines in Vilnius Stephen Bathory university in the years of 1919-1939. The 8-th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contempory Morphology.  November 12-14,  2015, Vilnius, Lithuania.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. The development of public health: how the war against bacteria became the war against the weak. The International conference „Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease“. May 27-30, 2014, Vilnius, Lithuania.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Occupational Medicine in Vilnius Stephen Bathory Univerity‘s Medical Faculty in 1922–1939. The XXVI-th International Baltic Conference of the History of Science: Historiae Scientiarum Baltica. August 21–22, 2014, Helsinki, Finland.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. The eugenics – the evolution of race, social hygiene from ancient times to the XX century. International conference ‘‘Czystość i brud. Hygiena w starożytności“. September 12-13, 2013, Bydgoszcz, Poland.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. The activities of the Department of Hygiene at the Stephen Bathory University in Vilnius, 1919-1939. International conference ‘‘Historiae Scientiarum Baltica“.  October 4-6, 2012, Vilnius, Lithuania.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. The activities of the Department of Histology and Ebriology in Medical Faculty Stephen Bathory University. The 6 th International Baltic Morphology Conference.  September  22–23, 2011, Tartu, Estonia.
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V. Anthropology, anatomy and histology studies at the Stephen Bathory University in Vilnius, 1919–1939.  The XXIV International Baltic Conference of the History of Science: Historiae Scientiarum Baltica.  October 8–9, 2010, Tallinn, Estonia.

Comments are closed.