PRIVILEGED: privatumas teisėje, etikoje ir genetiniai duomenys


Projekto PRIVILEGED tikslas yra nustatyti, su kokiomis etinėmis bei teisinėmis problemomis yra susiduriama vykdant tyrimus, pasitelkiant genetinių duomenų bazes ir biobankus.

Projekte dalyvauja 32 institucijos iš skirtingų Europos Sąjungos, Europos Ekonominės zonos šalių  bei iš Izraelio, Japonijos ir Taivanio.

Pagrindinis projekto tikslas – pateikti tyrimų praktikos ir viešosios politikos formuotojams rekomendacijas, kad būtų užtikrintas adekvatus santykis tarp tyrimų, kurių metu naudojami genetiniai duomenys bei biobankai, ir iškylančių etinių, teisinių privatumo problemų. Su privatumu susijusios problemos bus apžvelgtos pasitelkiant anketinę projekte dalyvaujančių institucijų atstovų apklausą. Vadovaujantis šios apklausos rezultatais bus apibrėžiamos bei palyginamos įvairios privatumo sampratos, vyraujančios Europoje bei Izraelyje, Japonijoje ir Taivanyje.

Koordinatorius: Šefildo biotechnologijų teisės ir etikos institutas (Šefildo universitetas, Didžioji Britanija). Kitos projektą koordinuojančios institucijos: Koimbros universitetas (Portugalija), Vilniaus universitetas.

Projektą finansuoja Europos Komisija

Projekto trukmė: 2007-2009

Projekto internetinė svetainė http://www.privileged.group.shef.ac.uk/

Comments are closed.