EHBP: Europos bioetikos mokymo sveikatos priežiūros institucijose programa

Projekto tikslas – paruošti rekomendacijas ir konkrečias bioetikos (šiuolaikinės medicinos etikos) mokymo sveikatos priežiūros specialistams programas, kurios, viena vertus, atspindėtų Europos tendencijas, antra vertus, būtų pritaikytos konkrečios šalies sociokultūrinei situacijai.

Projekto uždaviniai:
– Atlikti palyginamąją sveikatos priežiūros specialistų bioetikos mokymo skirtingose Europos valstybėse analizę (šiam tikslui sukurtas klausimynas, kurį turėjo užpildyti šalies sveikatos priežiūros ir mokymo įstaigos);
– Vadovaujantis atlikto tyrimo rezultatais, sukurti bioetikos mokymo kurso modelį, kurį galima būtų pritaikyti įvairių šalių specifikai;
– Sukurtą mokymo kurso modelį išbandyti kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies ligoninėse;
– Surinkti, analizuoti ir įvertinti duomenis apie kurso turinį ir metodologiją ir patobulinti kursą;
– Parašyti vadovėlį, kuriame būtų detalizuotas mokymo kursas, jo moduliai, įtraukti svarbiausi Europos autorių tekstai.

Koordinatorius: Paduvos Bioetikos institutas (Italija)

Projekto partneriai:

– Nijmegeno katalikiškasis universitetas (Olandija)

– Assistance Publique – Hopitaux de Paris – Espace Éthique (Prancūzija)

– Paduvos universitetas Eksperimentinės ir klinikinės medicinos skyrius (Italija)

– Portugalijos onkologijos instituto Filosofijos ir medicinos studijų centras (Portugalija)

– Mančesterio universiteto Medicinos, teisės ir bioetikos institutas (Jungtinė Karalystė)

– Freiburgo medicinos universiteto Medicinos etikos centro etikos komisija (Vokietija)

– Liublianos onkologijos instituto etikos komitetas (Slovėnija)

– Medicinos etikos institutas ir Bioetikos fondas (Slovakija)

– Bratislavos Jogailos universiteto medicinos kolegija (Lenkija)

– Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyrius (Lietuva)

Projektą finansuoja Europos Komisija
Projekto trukmė: 2004-2005

Projekto interneto svetainė: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=9644fedceac74e6c9c87ac82b2813789

Comments are closed.