PRIVIREAL: privatumas tyrimų etikoje ir teisėje


Projekto PRIVIREAL tikslas – išanalizuoti, kaip projekte dalyvaujančiose šalyse laikomasi Europos Sąjungos Asmens duomenų teisinės apsaugos Direktyvos 95/46/EC biomedicininių tyrimų srityje bei nagrinėti etikos komitetų vaidmenį praktiškai įgyvendinant Direktyvą.

Pojekto uždaviniai:

–  Sukurti ir palaikyti internetinę duomenų bazę, kurioje talpinama informacija apie 95/46/EC Direktyvos įgyvendinimą šalyse narėse.

– Analizuoti, kaip asmens duomenų apsaugos reikalavimai įtakoja nepriklausomų etikos komitetų atliekamą biomedicininių tyrimų etinę priežiūrą.

–   Parengti rekomendacijas ar pasiūlymus dėl Direktyvos įgyvendinimo kiekvienoje šalyje ir dėl etikos komitetų kompetencijos [ribų] įgyvendinant tyrimų dalyvių teises, reglamentuojamas 95/46/EC Direktyvos.

Koordinatorius: Šefildo Universitetas (Didžioji Britanija)

Projekto partneriai: 49 nariai iš 27 šalių (Norvegija, Švedija, Suomija, Danija, Olandija, Airija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Austrija, Italija, Portugalija, Ispanija, Graikija, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekijos Respublika, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Rumunija, Bulgarija, Malta).

Projektą finansuoja Europos Komisija

Projekto trukmė: 2002-2005

Projekto interneto svetainė http://www.privireal.org/

Comments are closed.