Stichinių nelaimių bioetika: etinių problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė


2013 metais Medicinos istorijos ir etikos skyrius prisijungė prie COST programos vykdomos veiklos IS1201 „Stichinių nelaimių bioetika: etinių problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė“ („Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters“).

Šios veiklos tikslas yra sukurti ir išplėtoti tarpdisciplininį su stichinėmis nelaimėmis susijusias etinės problemas galinčių spręsti mokslininkų, pagalbą teikiančių organizacijų ir politiką formuojančių asmenų tinklą. Dirbant kartu su praktikais ir politiką formuojančiais asmenimis identifikuoti etines problemas ir užtikrinti, kad šalinant stichinių nelaimių padarinius būtų paisoma etinių principų, o į kovos su šių nelaimių padariniais mokymo programas būtų įtrauktas etikos mokymas. Siekiant užtikrinti stichines nelaimes išgyvenusių asmenų apsaugą skatinti etišką sprendimų priėmimą bei elgesį.

COST – Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology), koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus.

Programa skatina Europos valstybių bendradarbiavimą, siekia mažinti fragmentaciją mokslinių tyrimų srityje ir atverti Europos mokslinių tyrimų erdvę bendradarbiavimui pasaulyje.

COST programos trukmė: 2012 – 2016 metai.

COST programa finansuojama iš Europos Sąjungos bendrųjų programų lėšų. COST programoje remiamos šios veiklos: komandiruotės, konferencijos, seminarai, posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir kt.

Šiuo metu COST programos veikloje IS1201 „Stichinių nelaimių bioetika: etinių problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė“ dalyvauja 28 valstybės.

COST veiklą „Stichinių nelaimių bioetika“ sudaro keturios darbo grupės:

  • Sveikatos priežiūros etika
  • Bioetika, kultūra ir moralės teorija
  • Tyrimų etika
  • Etika ir valdymas

Vykdomos veiklos IS1201 „Stichinių nelaimių bioetika: etinių problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė“ internetinė svetainė: http://disasterbioethics.eu/.

COST programos internetinė svetainė: http://www.cost.eu/.

Comments are closed.