EU-RECA: tyrimo sąvokos ir tiriamosios veiklos apibrėžimo projektas

Projekto EU-RECA tikslas – apibrėžti “tyrimo” (research) sąvoką ir “tiriamosios veiklos” (research activities) skirtumo nuo kitų veiklos rūšių kriterijus. Specifinių problemų, iškylančių siekiant atskirti “tyrimą” nuo “ne tyrimo” (a research / non-research distinction), kuriant duomenų bazes ir biobankus, analizė.  Tinkamiausių kriterijų, padedančių apibrėžti “tyrimo” ir “tiriamosios veiklos” sąvoką skirtingose mokslo srityse paieška ir analizė.

Uždaviniai: Išsami filosofinių ir teisinių problemų, iškylančių mėginant apibrėžti tam tikrą veiklą kaip “tiriamąją veiklą” analizė, atsižvelgiant į (a) šios veiklos tikslus; (b) tyrėjų intencijas; (c) numatomus rezultatus; (d) numatomą gautų rezultatų panaudojimą; (e) kontekstą (sritį) ar įstaigą, kurioje numatoma atlikti tyrimą arba asmenis, kurie planuoja būti tyrėjais; (f) galimą poveikį tyrimo dalyviams; (g) tyrimo dalyvių požiūrį.

Koordinatorius – Manchesterio universitetas

Projekto partneriai:
de Deusto universitetas (Ispanija)
Kopenhagos universitetas (Danija)
Lydso universitetas (Jungtinė Karalystė)
Roterdamo Erasmus universitetas (Olandija)
Vilniaus universitetas (Lietuva)
Espace Éthique, Paryžius (Prancūzija)
Aalborgo universitetas (Danija)
Mokslo ir etikos institutas, Bona (Vokietija)

Projektą finansuoja Europos Komisija

Projekto trukmė: 2004 balandis – 2007 kovas. Projekto interneto svetainė http://www.iwe.uni-bonn.de/english/content/pr_25.html

Comments are closed.