Global Forum on Bioethics in Research: 8-asis Pasaulinis tyrimų bioetikos forumas

2007 m. birželio 27-29 dienomis Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „8-asis Pasaulinis tyrimų bioetikos forumas“, kurią organizavo Vilniaus universitetas kartu su Lietuvos bioetikos komitetu, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio partneriais.

Ši konferencija – tai metinė tarptautinio bendradarbiavimo tinklo, vadinamo Pasauliniu bioetikos tyrimų forumu, konferencija. Kiekvienais metais Forumo konferencijos rengiamos vis kitoje pasaulio šalyje. Lietuva pasirinkta aštuntojo Forumo vieta. Iki šiol jos yra vykę JAV, Tailande, Pietų Afrikoje, Brazilijoje, Malavyje.

Pasaulinio bioetikos tyrimų forumo pagrindinis tikslas – tarptautinių sveikatos tyrimų etinių standartų stiprinimas ir plėtra.

Klinikinių vaistų tyrimų ir kitų mokslinių tyrimų biomedicinos srityje skaičius nuolatos auga, todėl juntamas nuolatinis poreikis tobulinti ir šių tyrimų etinės priežiūros sistemą, mokyti ir šviesti mokslininkus ir etikos specialistus, plėtoti etikos komitetų veiklą. Todėl šio Forumo pagrindinė tema – tyrimų etikos infrastruktūros stiprinimas besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio visuomenėse bei psichikos sveikatos tyrimų etinė problematika.

Konferencijos metu dalyviai iš viso pasaulio diskutavo ir dalinosi patirtimi, susijusia su etikos komitetų steigimu ir jų teisiniu reglamentavimu, etikos komitetų narių mokymu, tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo tarp etikos specialistų galimybėmis, psichikos sveikatos mokslinių tyrimų etinėmis problemomis ir jų sprendimu.

Moksliniai tyrimai su žmonėmis yra viena aktualiausių bioetikos problemų pasaulyje ir Lietuvoje. Pastaruoju metu plačiai diskutuotos mokslinių tyrimų su žmogaus embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis, klinikinių vaistų tyrimų atlikimo standartų ir kontrolės, informuoto asmens sutikimo užtikrinimo problemos. Bene sunkiausi tyrimų etikos klausimai, su kuriais susiduria mokslininkų, etikos specialistų bendruomenė ir plačioji visuomenė – tai negalinčių duoti sutikimo asmenų įtraukimas į mokslinius tyrimus, tinkamo asmenų informavimo apie tyrimus užtikrinimas, tiriamųjų asmenų saugumo užtikrinimas.

Renginyje dalyvavo 120 atstovų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Europos.

Šio renginio organizavime dalyvauja ir jį remia Pasaulio sveikatos organizacija (WHO), Wellcome Trust (Didžioji Britanija), The Fogarty International Centre at NIH (JAV), Medical Research Council (Didžioji Britanija), Council on Health Research for Development (COHRED) (Šveicarija), National Institute of Heath and Medical Research (INSERM) (Prancūzija), Latin American Faculty of Social Sciences (FLASCO) (Argentina), Aga Khan University (Pakistanas), Union Graduate College (JAV).

Comments are closed.