MIES biblioteka

Naujausi A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z

       
Pavadinimas: VILNIAUS MEDICINOS DRAUGIJA IR JOS KOVA SU INFEKCINĖMIS LIGOMIS (1805 - 1939)
Autoriai: VITALIJA JANINA MIEŽUTAVIČIŪTĖ
Metai: 0000
ISBN: 9986-19-403-2
Brūkšninis kodas:
Ieškoti VUB kataloge
Anotacija: Mūsų medicinos draugijos šaknys siekia pačią XIX šimtmečio pradžią. Šiame šimtmetyje jos veikė Vilniuje, Druskininkuose, Kaune, Suvalkuose. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje be universalaus pobūdžio pradėjo kurtis naujos draugijos, jungusios kolegas siauresniu profesiniu ar nacionaliniu principu. Reikšmingiausia tarp jų, be abejo, Vilniaus medicinos draugija. Ji buvo įkurta 1805m. ir su trumpa pertrauka veikė iki 1939m., o redukuotu pavidalu tebeegzistuoja ir šiandien.
Įvadas 5
Vilniaus medicinos draugijos tikslai ir uždaviniai 6
Vilniaus medicinos draugijos veiklos periodizacija 6
Kova su infekcinėmis ligomis (1805 – 1842) 7

Cholera 7
Raupai ir vakcinacija 8
Difterija 9
Kaltūnas 10
VMD kova su infekcinėmis ligomis (1843 – 1918) 11

Šiltinė ir dizenterija 13
Cholera 15
Raupai 18
Skarlatina 21
Difterija 21
Kaltūnas 22
Tuberkuliozė 24
Sanitarinės priemonės Vilniaus miesto ir krašto būklei gerinti 27
VMD Pirmojo pasaulinio karo metu (1914 – 1918) 30
VMD kova su infekcinėmis ligomis lenkų okupacijos metais (1939 – 1939) 31

Tuberkuliozė 31
Trachoma 33
Dėmėtoji šiltinė 34
Difterija 36
Sanitarinės priemonės Vilniaus krašto būklei gerinti 37
Apibendrinimas 39
Vilnius Medical society and its fight against infectious diseases (1805 – 1939) 41

Conclusions 43
Literatūra 45

Comments are closed.